Zabytki Torunia

Kościół Świętego Jakuba

Kościół św. Jakuba należy do największych i najpiękniejszych świątyń gotyckich w Polsce. Pochodzi z XIV w., był kościołem farnym dla dawnego Nowego Miasta Torunia. Jego budowę rozpoczęto w 1309 r., o czym informuje gotycki napis na żółtej i zielonej glazurowanej cegle obiegającej prezbiterium. Budowę zakończono w 1350 r. Kościół ten różni się od innych toruńskich świątyń gotyckich swym bazylikowym układem (nawy boczne niższe niż nawa główna). Przy jego budowie zastosowano łuki odporowe, które ciężar dachu i sklepienia przenoszą na przypory naw bocznych. Świątynia ta posiada wiele elementów ozdobnych w postaci sterczyn, blend i cegły glazurowanej. Wieża ma wysokość 49 m, a nakrywający ją podwójny dach siodłowy pochodzi z drugiej połowy XV w. Wnętrze zostało pobielone w okresie luterańskim (1557-1667), częściowo odkryte w latach 30. XX w. Wyposażenie głównie z XVIII w. - zachowały się dwie figury gotyckie Matki Boskiej i kilka średniowiecznych krucyfiksów pochodzących z dawnego kościoła dominikańskiego.