Zabytki Torunia

Pomnik Flisaka

Pomnik Flisaka znajduje się w zachodniej pierzei Rynku Staromiejskiego.

Jest dziełem rzeźbiarza Georga Wolfa z Berlina. Ufundowany został przez zamożnych obywateli toruńskich.

Rzeźba odlana w brązie stoi na postumencie z piaskowca. Z piaskowca wykonana została również studnia, na której umieszczono 8 mosiężnych żab.