Zabytki Torunia

Dom Kopernika - ul. Kopernika 15 i 17

Ul. Kopernika nosiła dawniej nazwę św. Anny. Wymienione domy pod nr 15 i 17 kryją jak dotąd tajemnicę urodzin wielkiego torunianina Mikołaja Kopernika.

Prawdopodobnie domem urodzin jest wielka kamienica pod nr 15, pochodząca z przełomu XIV/XV w. Należy do typowych dla Torunia kamienic zwanych "spichlerzodomami", które w dawnych wiekach służyły do celów mieszkalnych i magazynowych. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r.

Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego pod nazwą "Muzeum Dom Kopernika".