Rafał Pietrucień

Zastępca prezydenta Torunia (od 15.03.2007 r.) odpowiedzialny za inwestycje oraz inwestycje strategiczne, zagospodarowanie przestrzenne i rozwój Torunia oraz pozyskiwanie funduszy europejskich.

Z wykształcenia jest geografem - ukończył studia na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Jest także absolwentem dwuletnich studiów z organizacji i zarządzania na UMK oraz studiów podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego na Politechnice Gdańskiej.

Pracuje w Urzędzie Miasta Torunia od 1992 r. Zaczynał pracę w Wydziale Architektury i Urbanistyki, gdzie zajmował się m.in. zmianami w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego. Potem przez kilka lat pracował w magistrackim Biurze Rozwoju, gdzie należał do zespołu opracowującego strategię rozwoju Torunia. Po wyborach samorządowych w 2006 r. został dyrektorem Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta - jednostki zajmującej się m.in. pozyskiwaniem funduszy europejskich, wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Na stanowisko wiceprezydenta Torunia został desygnowany przy poparciu radnych klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Torunia i lokalnych struktur PO.

Jednym z jego celów jest wprowadzenie w Urzędzie Miasta sprawnego systemu zarządzania strategicznego, ułatwiającego realizację programu rozwoju Torunia. Chce, by samorząd w większym niż do tej pory stopniu kreował - we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną i wydziałami odpowiedzialnymi za inwestycje - wizję rozwoju miasta i przygotowywał związane z tym dokumenty programowe. To - jego zdaniem - pozwoli sprawniej i skuteczniej szukać właściwych do realizacji tej wizji inwestorów.

Rafał Pietrucień jest rodowitym torunianinem. Urodzony w 1967 r. w Toruniu. Żona Inka jest nauczycielką geografii w IV Liceum Ogólnokształcącym. Mają siedemnastoletnią córkę Aleksandrę, uczennicę VIII LO.

Hobby: podróże, motoryzacja, literatura sensacyjna.