Zbigniew Fiderewicz

Zastępca prezydenta Torunia odpowiedzialny za ochronę zdrowia, oświatę, politykę socjalną, sport i rekreację, a także kulturę i ochronę zabytków, ewidencję działalności gospodarczej, wydawanie praw jazdy i rejestrację pojazdów samochodowych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, a także wiele kursów dotyczących m.in. zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi, problematyki ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz opieki socjalnej w Unii Europejskiej.

Urodzony w 1956 r. Jest rodowitym torunianinem. Pracę w administracji publicznej rozpoczął w 1977 roku. Przez 10 lat pracował w toruńskim Urzędzie Wojewódzkim. Z Urzędem Miasta Torunia związał się w 1987 roku, obejmując kierownictwo Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Koordynuje w Urzędzie Miasta działania zmierzające do uzyskania przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich jest koordynatorem lokalnym projektu Toruń - Projekt Zdrowe Miasta. Jest także wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, którego siedziba znajduje się w Toruniu.

Żonaty - żona Krystyna jest hydrobiologiem w laboratorium badawczym Toruńskich Wodociągów. Ma dorosłego syna Pawła.

Hobby: promocja zdrowia, sport, myślistwo, wędkarstwo, żeglarstwo.