Sale Wykładowe

Obrady odbywać się będą w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 13. Wszystkie sesje satelitarne odbywać się będą w kompleksie dydaktycznym uniwersytetu. Sale znajdują się w odległości około 100 metrów od AULI UMK.