Andrzej Urbanik

Ur. 1953. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie - 1978.

Dr med. - Akademia Medyczna w Gdańsku - 1991. Dr hab. med. - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2003.

Sekretarz Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 1988-92 Sekretarz Sekcji Radiologii Naczyniowej i Interwencyjnej PLTR, 1993-2004 Przewodniczący Sekcji Radiologii Naczyniowej i Interwencyjnej PLTR, 2004-2006 V-ce Prezes ZG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 2004- Wojewódzki Konsultant ds. Radiologii-Diagnostyki Obrazowej, 1998- Członek Redakcji Polish Journal of Radiology, 2000 - Członek Redakcji Przegląd Lekarski, 2000- Członek Redakcji The Neuradiology Journal, 2007- Autor 157 pozycji - artykuły (recenzowane czasopisma polskie i zagraniczne), rozdziały w książkach, filmy video, płyty CDR, 494 opublikowanych streszczeń prezentacji na kongresach polskich i zagranicznych.