Marek Jackowski

prof. UMK

ur. 03.03.1952r. w Pile.

Dyplom ukończenia Akademii Medycznej otrzymał w 1975r. w Gdańsku - uzyskując tytuł lekarza. Od 01.10.1975r.zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Od 01.10.1976r. do 14.12.1989r. pracuje na Oddziale Chirurgii Ogólnej na stanowisku Zastępcy Ordynatora. Z dniem 15.12.1989r. w związku z przejściem do pracy w Akademii Medycznej w Bydgoszczy, zostaje zatrudniony w W.Sz. Z. w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem 01.12.1992r. zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej W. Sz. Z. w Toruniu.

I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii uzyskał w 1978 roku, II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii uzyskał w 1982 roku.

W 1990r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie pracy pt.: „Choroba niciana zespoleń górnego odcinka przewodu pokarmowego”. 19.05.2000r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Endoskopowe wykrywanie zmian nowotworowych żołądka przy użyciu laserowo indukowanej autofluorescencji tkanek” uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie medycyny chirurgii.

Decyzją Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy 01.10.2003r. zostaje powołany na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu.

Wysoko wykwalifikowany specjalista, podnoszący nadal swoje umiejętności zawodowe poprzez udział i organizowanie szkoleń, kursów, konferencji. Autor licznych publikacji naukowych. Jest promotorem prac doktorskich, kierownikiem specjalizacji lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii ogólnej. W 2003. r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Członek: Towarzystwa Chirurgów Polskich od 1978 roku, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES), Towarzystwa Chirurgów Laparoendoskopowych (SLS) w USA, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Sekcji Chirurgii Endoskopowej T.Ch.P. – członek Zarządu, Sekcji Videochirurgii T.Ch.P. – Komisja Rewizyjna, Rotary Club Toruń.