Jerzy Zieleniewski

Jerzy Zieleniewski, lekarz radiolog, etatowy adiunkt w Uniwersyteckim Regionalnym Szpitalu w Murcji, kierownik zakładu radiologii w Szpitalu „V. de Alcazar” w Lorce, konsultant d.s. radiologii w szpitalach: „San Carlos” w Murcji, szpital rejonowy w Cieza, szpital „Los Arcos” w San Javier. Jest członkiem Hiszpańskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej. Posiada tytuł Europejskiego Specjalisty z Ultrasonografii Klinicznej. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny radiologii i ultrasonografii.

Jest członkiem założycielem Hiszpańskiego Stowarzyszenia dla Obrony Podstawowych Praw Obywatelskich, członkiem Królewskiego Towarzystwa Kawalerów z Yuste, prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko-Hiszpańskiej „ Kopernik”. Kieruje Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji (zakres terytorialny- Autonomiczny Region Murcji, konsul honorowy od 23 marca 1998 r.)

Języki: polski, hiszpański, angielski.