Tadeusz Tołłoczko

Członek Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Min. Zdrowia. Urodzony w Warszawie. Dzieciństwo „Nad Niemnem”. Powstanie Warszawskie. Sanitariusz. Ranny w nogę.

Były Kierownik Kliniki Chirurgicznej AM w Warszawie. Rektor Akademii Medycznej w Warszawie. Przewodniczący Rady d/s Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP ( L. Wałęsa). President „International Hospital Federation” (Londyn). Delegat narodowy do „International Society of Surgery”. Delegat narodowy do „International Federation of Surgical Colleges”.