Jan Borowiec

Data i miejsce urodzenia: 3 maj 1953 Wrocław, Polska
Rodzice: Włodzimierz Borowiec i Janina Borowiec z domu Chmielewska
Stan cywilny: żonaty z Maria Wiesława Borowiec. Synowie; Piotr, Dawid, Krzysztof i Robert.

Wykształcenie:
1960-1968 - Szkoły podstawowe; nr 10, 16,17 w Rzeszowie
1968-1972 - Liceum nr 3 w Rzeszowie
1972-1979 - Akademia Medyczna we Wrocławiu, wydział lekarski
1983 - Specjalizacja z chirurgii ogólnej AM we Wrocławiu
1988 - Szwedzka legitymacja lekarska, Szwecja
1989-1992 -Metodologia badań naukowych – Uppsala Uniwersytet, Szwecja
1992 - Specjalizacja w zakresie torako-kardiochirurgii, Szwecja
1992 - Doktorat, PhD (philosophy doctor), Uppsala Uniwersytet, Szwecja
1996 - Norweska autoryzacja lekarska, Norwegia
1998 - Habilitacja, Uppsala Uniwersytet, Szwecja

Zatrudnienie:
1980-1985 - Klinika Chirurgii Serca, Akademia Medyczna, Wrocław, Polska - asystent, starszy asystent
od 1987 - Klinika Torako-kardiochirurgii, Szpital Uniwersytetu w Uppsali, (Thoraxkiurgiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala) Szwecja, obecnie jako ordynator
od 1998 - Assoc. Professor w zakresie torako-kardiochirurgii Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja

Stypendia zagraniczne:
1984 - Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg Uniwersytet, Szwecja
1994 - John Hopkins Hospital, Baltimore, USA
1995 - Toronto Hospital and Medical School, University of Toronto, Canada
1996 - Stanford University School of Medicine, Loma Linda University Medical Center, USA
2008 - Ohio University, Athens, Ohio, USA

Działalność naukowa:
Projektowanie, planowanie i realizacja badań naukowych, studiów klinicznych i eksperymentalnych w zakresie torako-kardiochirurgii, działalność publikacyjna i edukacyjna (aktualna lista publikacji patrz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/), kształcenie studentów, doktorantów etc. Poza wynikającymi ze względów zawodowych aktywnościami naukowymi uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych na całym świecie, niekiedy przedstawiając swoje rezultaty, jak również w Polsce.
Współorganizotor konferencji i kongresów naukowych; kongresów Szwedzkiego Towarzystwa Torakokardiochirurgicznego, Warsztatów Kardiologicznych w Jeleniej Gorze, Światowych Kongresów Polonii Medycznej, minisympozjów Polskiego Związku Medycznego w Szwecji, etc.
Od 1998 - associate professor torako-kardiochirurgii przy Uppsala Uniwersytet
Od 1998 do 2000 – członek Rady Redakcyjnej „Scandinavian Cardiovascular Journal”
Od 2003 - członek Rady Redakcyjnej „Polish Journal of Cardio-thoracic Surgery”.

Członkostwo
Scandinavian Association for Thoracic Surgery
Swedish Physician Association, Szwecja
Swedish Society of Medicine, Szwecja
Societas Chirurgorum Polonorum Classis Chirurgiae Thoracis, Cordis et Vasorum, Polska
Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polska
Société des Sciences et des Lettres de Wroclaw, Polska
Polish Society of Cardiac and Thoracic Surgeons, Polska
European Association for Cardio-thoracic Surgery

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (10.05.2000)

Działalność społeczna:

Współzałożyciel Polskiego Związku Medycznego w Szwecji (Polska Medicinska Föreningen i Sverige) 1991.

Były Prezes Polskiego Związku Medycznego w Szwecji, obecnie viceprezes.

Viceprezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (2003-2006)

Prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (od 2006).

Wspólorganiozator, koordynator i odpowiedzialny za program prezentacji szwedzkiej Slużby Zdrowia w ramach akcji rządu szwedzkiego ”Szwedzkie Dni”, 11-18.04.1999, Wrocław, Polska.

Koordynator i odpowiedzialny za medyczny polsko-szwedzki program w Uppsali ramach akcji rządu polskiego ”Polen nu”, 18 -19.09.2003, Uppsala, Szwecja.

Organizotor transportu sprzętu medycznego zwłaszcza do Wrocławia (Klinika Anestezjologii AM, oddzial kardiologii Szpitala im Kamińskiego)

Członek grupy ekspertów działających na rzecz zacieśniania polsko-szwedzkich kontaktów w okresie 1997- 2005. ”Polska gruppen” początkowo przy Landshövding Ann-Cathrine Hagglund, potem przy Uppsala länsstyrelsen.

Członek Rady Kultury Polskiej, Sztokholm, Szwecja.

Od kilku kadencji członek Rady Parafialnej przy katolickiej parafii Sw. Łukasza w Uppsali.

Woluntariusz akcji na rzecz polskich dzieci, jakie organizuje Polska Misja Katolicka w Sztokholmie.

Członek szwedzkiej partii Moderata Samlingspartiet, z jej ramienia przedstawiciel w kilku organach samorządowo-politycznych na poziomie komunalnym i regionalnym.

Referencje:
Prof. Juliusz Jakubaszko, Klinika Medycyny Ratunkowej AM we Wrocławiu
Ann-Cathrine Hagglund, honorowy konsul RP w Uppsali
Ksiądz Mariusz Chamarczuk, Polska Misja Katolicka w Sztokholmie
Prof. Krzysztof Wrabec, Klinika Kardiologii, Szpital Specjalistyczny im. Kamienskiego we Wroclawiu
Prof. Ryszard Andrzejak, Rektor AM we Wrocławiu