Michał Zaleski

Urodził się 14 lipca 1952 roku w Kamieniu koło Jabłonowa Pomorskiego. Jest absolwentem geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów organizacji i kierowania na Uniwersytecie Warszawskim. Przed objęciem urzędu Prezydenta Torunia przez 16 lat był prezesem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jest doświadczonym samorządowcem. Dwukrotnie zasiadał w Radzie Miasta Torunia jako radny klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był członkiem dwóch komisji: gospodarki komunalnej oraz polityki przestrzennej i ochrony środowiska. Nie należy do żadnej partii politycznej.

W wyborach samorządowych w 2002 roku był kandydatem niezależnego komitetu wyborczego Czas na Gospodarza. W drugiej turze uzyskał poparcie 21.432 torunian, czyli 50,96 proc. wszystkich głosujących. Do wyborów w roku 2006 ponownie stanął jako kandydat niezależny. Wygrał je w pierwszej turze - na prezydenta Zaleskiego zagłosowało 70,6 proc. wyborców (45.412 głosów).

Realizując swój program wyborczy prezydent Zaleski przywiązuje dużą wagę do inwestycji, przede wszystkim drogowych. Gruntownie zmodernizowano drogi wylotowe z miasta, kończy się budowa trasy średnicowej Podgórza (ul. generała Władysława Andersa). Dzięki pomocy miasta powstała finansowana przez budżet państwa i ze środków unijnych południowa obwodnica Torunia.

Istotne są także inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne. Wymienić należy przede wszystkim rozbudowę V liceum ogólnokształcącego, budowę nowej szkoły na osiedlu Koniuchy i basenu przy szkole nr 14. Zmodernizowano sztuczne lodowisko Tor-Tor, zakończono modernizację stadionu miejskiego, kończy się budowa boiska dla hokeistów na trawie. Wizytówka architektoniczną Torunia stał się przebudowany teatr lalkowy "Baj Pomorski". Jesienią 2006 r. rozpoczęła się budowa Centrum Sztuki Współczesnej. W tej sprawie Gmina współpracuje z lokalnym stowarzyszeniem "Znaki Czasu", marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i ministerstwem kultury.

Zgodnie z zapowiedziami, prezydent zmienił organizację pracy Urzędu Miasta. Powstały Punkty Informacyjne Urzędu Miasta pełniące rolę dzielnicowych biur obsługi mieszkańców. Działalność rozpoczęło Biuro Obsługi Inwestora przekształcone następnie w Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów. Dzięki pozyskaniu nowych budynków udaje się skupić najważniejsze wydziały Urzędu rozrzuconego obecnie w kilkunastu punktach miasta.

Prezydent duży nacisk kładzie na przejrzystość pracy Urzędu. Jednym z jego pierwszych posunięć był zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników. Gmina uczestniczy w programie "Przejrzysta Polska".

Żona prezydenta, Krystyna jest dyrektorem Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Michał Zaleski ma dwoje dorosłych dzieci - Monikę i Jakuba. W wolnym czasie chętnie zajmuje się pracą na działce, jego pasją jest też żeglarstwo.

Prezydent Zaleski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).