Waldemar Przybyszewski

Przewodniczący Rady Miasta Torunia obecnej kadencji. W Radzie reprezentuje mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia (Okręg nr 2). O mandat radnego ubiegał się jako kandydat Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. Uzyskał 1503 głosy.

Jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”, którą tworzył. Przyczynił się do wybudowania nowego osiedla mieszkaniowego „Zieleniec” i uczestniczył w budowie kolejnego Osiedla „Bielawy”.

Był radnym Rady Miasta Torunia III kadencji (1998 – 2002), przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu oraz pierwszym Przewodniczącym Rady Społecznej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.